Acupunctuur Rotterdam

Acupunctuur Rotterdam

 

Acupunctuur komt uit de klassieke Chinese geneeskunde. In de Chinese geneeskunde gaat men er vanuit dat alles met elkaar verbonden is. Gezondheidsproblemen worden dan ook op een holistische manier bekeken; men kijkt naar het geheel in plaats van naar de losse onderdelen. Alles hangt met elkaar samen.

Wanneer iemand gezondheidsproblemen heeft wordt dus altijd naar het geheel gekeken; het probleem staat altijd in verbinding met een ander deel van het lichaam. In de Chinese geneeskunde wordt er vanuit gegaan dat lichaam en geest één geheel is.

 

Wat is acupunctuur precies?

 

Dat acupunctuur iets te maken heeft met naalden weet vrijwel iedereen. Maar waar zorgen die naalden nu precies voor? Als je uitgaat van acupunctuur dan verplaatst de energie die in je lichaam aanwezig is zich via banen die met elkaar verbonden zijn. Deze banen noemt men meridianen. Een acupuncturist zal met behulp van naalden blokkades die in jouw lichaam aanwezig zijn proberen op te heffen. De naalden worden gezet op de plekken waar deze blokkades zich bevinden en als gevolg hiervan kan de energie weer beter door je lichaam stromen. Dit zorgt er vervolgens voor dat pijnklachten afnemen.

 

Wat kun je van een behandeling verwachten?

 

Als je een acupunctuur in Rotterdam wilt, dan kun je het volgende verwachten. Allereerst zal de acupuncturist tijdens een intakegesprek jouw klachten doornemen. Waar heb je pijn? Hoe wordt deze pijn veroorzaakt? Vervolgens zal de acupuncturist naalden zetten op de plek waar het pijn doet, of vlak daarnaast. Het komt ook voor dat de naalden op een hele andere plek gezet worden. Dit heeft te maken met de energiebanen in het lichaam. De naalden die de acupuncturist gebruikt zijn heel erg dun en bij de meeste mensen doet het geen pijn.

 

Het resultaat

 

De Chinese geneeskunde kijkt op een hele andere manier naar gezondheidsproblemen dan wij dat in de westerse wereld doen. Zij gaan er vanuit dat problemen met onze gezondheid veroorzaakt worden door een verstoorde energiebalans. Acupunctuur zorgt ervoor dat deze verstoorde balans hersteld wordt, dat alles in ons lichaam weer in evenwicht wordt gebracht. Het speelt in op zowel onze lichamelijke als geestelijke ontwikkeling.

 

Wordt een behandeling vergoed?

 

Acupunctuur valt onder alternatieve geneeswijze en je zou je hiervoor aanvullend kunnen verzekeren. Het is afhankelijk van je zorgpolis hoeveel je vergoed krijgt. Wel wordt vaak door zorgverzekeraars als eis gesteld dat de alternatieve behandelaar is aangesloten bij een beroepsvereniging die door de zorgverzekeraar erkend is.

 

 Ergotherapie Delft

ergotherapy

Ergotherapie is typisch zo’n therapie waarvan al heel veel mensen gehoord hebben, maar waarvan ook heel veel mensen niet precies weten wat het is en wat een behandeling inhoudt. In beginsel moet ergotherapie ervoor zogen dat je weer gewoon kunt bewegen tijdens het uitoefenen van dagelijkse activiteiten, waarbij je nu dus problemen ondervindt.

 

Juist op die plekken waar de problemen zich specifiek voordoen

De specialist in ergotherapie in Delft, geboden door vakmensen met heel veel ervaring, vindt niet alleen plaats in de praktijk voor ergotherapie in Delft, maar juist ook op die plekken waar de problemen zich voordoen. Dit kan dus op je werk zijn, maar ook prima bij je thuis of op school.

De ergotherapeut adviseert, traint, licht voor en coacht

De specialist in ergotherapie in Delft zal er alles aan doen een oplossing te bedenken voor de problemen die zijn ontstaan bij de dagelijkse activiteiten. Mocht dit nou onverhoopt niet lukken, dan zal de specialist in ergotherapie in Delft met alternatieven komen waardoor de cliënt op die manier weer bepaalde activiteiten pijnvrij uit kan voeren. De specialisten uit Delft doen dit door je van advies te voorzien, je te trainen, voor te lichten en te coachen. Bij ergotherapie draait het er om dat de cliënt uiteindelijk helemaal zelf weer het heft in handen kan nemen. De ergotherapeut dient dan vooral als begeleider en werkt dus primair ondersteunend.

 

Specifiek afgestemd op de wensen van de cliënt

Bij de praktijk voor ergotherapie in Delft wordt maatwerk geleverd. Ergotherapie is toch al zorg op maat, een zorg die geheel en al is afgestemd op de specifieke wensen van de cliënt. Voor er ook maar een behandeling plaats zal vinden, vindt altijd eerst een uitgebreid gesprek plaats. In dat gesprek moet de cliënt vooral aan proberen te geven wat voor hem of haar echt belangrijk is. De ergotherapeut zal de cliënt vervolgens gaan observeren tijdens de dagelijkse activiteiten om zo ook met eigen ogen te zien waar de beperkingen liggen en waar juist mogelijkheden liggen.

 

Ergotherapeut werkt nauw samen met andere specialisten

De specialisten in ergotherapie in Delft kunnen prima samenwerken met andere zorgverleners en hebben tijdens en rond de behandeling vaak contact met specialisten als de huisarts, de fysiotherapeut, de oefentherapeut, de diëtist en ook de logopedist. In bepaalde gevallen kan ook samengewerkt worden met de wijkverpleegkundige en zeker ook met de gemeente, die nadrukkelijk bij de hulpvraag kan worden betrokken.