Relatie met je familie

Het is goed om een goede relatie te hebben met je familie. Wanneer je een goede band hebt met je familie kan dit heel fijn zijn voor jou en voor je familie zelf. Zo zie je elkaar regelmatig en is het gezellig met feestdagen zoals met kerst. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat je niet zo’n fijne relatie hebt met je familie, dit kan verschillende redenen hebben. Misschien heb je wel een slechte band met je familie omdat jullie samen ruzie hebben. Het kan ook zo zijn dat je een slechte relatie met je familie hebt doordat jullie bijvoorbeeld ver uit elkaar wonen. Dit zijn verschillende redenen waardoor de relatie met jou en je familie slecht kunnen zijn. Het kan ook zo zijn dat je niet zo goed weet waarom je een slechte relatie hebt met je familie. Wanneer dit het geval is is het misschien goed om mee te doen aan een familieopstelling. Familieopstellingen zorgen ervoor dat je jezelf beter leert kennen en dat je er alles aan doet om jezelf echt goed te leren kennen. Uiteindelijk is het uiteindelijke doel van familieopstellingen dat je weer een betere band kan krijgen met je familie. Er zijn verschillende onderwerpen waar je het met familieopstellingen over kan gaan hebben. Zo wordt er veel gepraat over de geheimen binnen families, maar ook over scheidingen, verslavingen of geweld wordt gepraat.

 

Familieproblemen

Wanneer je problemen hebt in je familie is dit natuurlijk iets heel vervelends. Je wilt dit misschien wel helemaal niet oplossen of je tijd niet aan voldoen. Toch kan het zeker goed zijn om hierover te praten met familie en vrienden. Wanneer je dit niet doet, lopen de emoties alleen maar verder op. Dit wil je natuurlijk niet bereiken. Het is ook goed voor je kinderen of kleinkinderen om te laten zien dat het niet normaal is om familieruzies te hebben. Je wilt juist je kinderen het goede voorbeeld geven. Dus is het goed om dit je kinderen ook goed mee te geven. Je hebt veel families die samen problemen hebben. Meestal komt dit doordat verschillende meningen. Mensen kunnen vaak verschillende meningen hebben, ook ontstaan er regelmatig familieproblemen door middel van scheidingen. Dan kunnen vaak families met elkaar of met zichzelf in de knoop komen. Tegenwoordig kan je via social media elkaar makkelijk te pakken krijgen. JE kunt elkaar vrijwel vanaf elke plek ter wereld bellen of contacten. Dus het zou geen issue moeten zijn dat families ver uit elkaar wonen.

Familierelatie

Premarital mediation voor een goed huwelijk

Heb jij al gehoord van premarital mediation? Hierbij sta je stil bij mogelijke gewenste of ongewenste gevolgen van de relatie die jullie ondergaan. Dit houdt in weten wat je wilt op het gebied van familierecht, erfrecht en dat de afspraken die jullie maken daadwerkelijk na worden gegaan. Ook is het belangrijk dat deze keuzes naadloos aansluiten bij de relatie zoals jullie die in het leven vormgeven.

 

Trouwen zonder feest

Wanneer je klein bent droom je van een groot trouwfeest met een groot aantal gasten. Wanneer je ouder wordt is er een kans dat deze droom vervallen. Dat kan zijn door geldproblemen, een nare ervaring of simpelweg, het is onnodig. En voor de mensen die hier geen fan van zijn kan je ook gewoon op papier zetten wat de verwachtingspatronen zijn over jullie leven samen. Dit is eigenlijk zinvoller dan een ‘echt’ huwelijk en ook prettiger om over na te denken. Een bruiloft kan veel stress met zich mee brengen en laat wat ruzies ontstaan. Met geregistreerd partnerschap praten jullie rustig met elkaar over de wijze waarop jullie huwelijk of samenwoonrelatie vorm wil geven. Voorbeelden hiervan kunnen de zorg voor (eventuele) kinderen zijn of de financiën.

Een huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft natuurlijk juridische gevolgen. Alles is nu van jullie samen. Dat is wanneer jullie gelukkig getrouwd zijn geen probleem. Maar wanneer er wat misgaat binnen het huwelijk kan het wel een probleem zijn. Daarom moeten jullie vooraf erbij stil staan wat jullie wel en niet van elkaar verwachten. Premarital mediation is ervoor bedoeld dat jullie samen de keuzes kunnen maken voor het huwelijk.

Premarital mediation

Waarom je moet kiezen voor huwelijkse voorwaarde

Het huwelijk is niet alleen romantisch, het is eigenlijk ook wel een zakelijke overeenkomst. Je kiest ervoor hoe jullie het leven inrichten samen. Er zijn verschillende manieren om te trouwen, maar trouwen onder huwelijkse voorwaarde is toch wel het verstandigst om de volgende redenen.

  • Financieel onafhankelijk;
  • Erfenis;
  • Kinderen uit eerdere relatie;
  • Wanneer de een meer verdiend dan de ander;
  • Bij het lopen van zakelijke risico’s;
  • Eigen vermogen.

Elke relatie is anders, het een wil je wel en het ander niet. Wat belangrijk is, is dat je erover praat met je partner. Wanneer dat niet helemaal lukt, of wanneer jullie de kennis niet beschikken, kies je voor premarital mediation. Het maakt niet uit wat je kiest, maar kies wel iets. Zo zorg je voor een betere toekomst voor jou, jouw partner en (eventueel) je kinderen.

 

Klik hier voor meer informatie

Gezinstherapie

Binnen de psychotherapie geldt gezinstherapie als een bijzondere tak. Bij een gezinstherapie gaan de gezinsleden samen in therapie en wordt vaak systeemtherapie toegepast. Systeem staat dan nadrukkelijk voor het sociale systeem waarvan iedereen deel uitmaakt. Zo maakt iedereen ook deel weer deel uit van verschillende systemen zoals het gezin waaruit je afkomstig bent en de partnerrelatie.

 

Gedrag, gevoelens en gedachten beïnvloeden je directe omgeving

Gezinstherapie is vaak het gevolg van mensen die elkaar beïnvloeden in de vorm van gedachten, gedragingen, gevoelens en verwachtingen die ontstaan en interactief zijn met anderen uit de directe omgeving. Logisch, want je gedrag, gevoelens en gedachten hebben altijd invloed op een ander, zoals de wijze waarop een ander met jou omgaat weer effect op jou heeft. En zo heeft iedereen gewoontes en manieren waarop met elkaar omgegaan wordt. Dat er binnen dit complexe proces de nodige problemen kunnen ontstaan is niet zo verwonderlijk.

Gezinstherapie

 

Zoeken naar patronen en die proberen te doorbreken

Ga je in gezinstherapie dan gaat het over de invloed die problemen van een gezinslid of partner hebben op de andere mensen in het sociale systeem én over de ander beïnvloed wordt door de problemen van iemand anders. De therapeut die gezinstherapie verzorgt zoekt steeds naar patronen in interacties die ervoor zorgen dat het gedrag of de problematische relatie aan blijven houden. De bedoeling van gezinstherapie is dan ook om de patronen te doorbreken en die te veranderen.

 

Wat doet jouw gedrag eigenlijk met een ander?

Tijdens de therapie is er aandacht voor de verschillende rollen, verwachtingen en posities binnen het gezin. Uiteindelijk is het doel dat iedereen zich binnen het systeem bewust is van onderlinge reacties en onderkent welke invloed een dergelijke reacties op de ander kan hebben. Je kunt een gezinstherapeut inschakelen voor alledaagse problemen, conflicten en teleurstellingen. Van die zaken waarvan je denkt dat het wel weer overwaait, maar wat soms niet het geval is.

 

Het gehele gezin staat centraal tijdens de therapie

Vaak mondden deze alledaagse zaken uit in een gesprek met elkaar. Blijven er echter strubbelingen en komen er meer en meer irritaties, dan kan gezinstherapie de oplossing zijn. Steeds zal de therapeut het gehele gezin centraal stellen en maakt het de problemen wél bespreekbaar. Daarbij spelen ook de karakters van de mensen een belangrijke rol. Het vergroten van het inlevingsgevoel is wat er eigenlijk bij een dergelijke therapie aan de orde is. Het vergroten van respect en begrip is een ander doel.