Vaststellen IQ test kind.

De afkorting IQ staat voor de term Intelligentie Quotiënt. Het IQ is een maat voor hoe intelligent je bent en wordt uitgedrukt in een getal. Iemands IQ kun je berekenen door bij die persoon een intelligentietest af te nemen. Het gemiddelde IQ is 100. Bij een IQ hoger dan 130 ben je hoogbegaafd. Bij een IQ tussen de 70 en 85 is iemand zwakbegaafd.

Er wordt vaak over hoogbegaafde gezegd dat ze een flink dosis humor bevatten. Cabaretiers hebben vaak een gemiddeld IQ van 125 tot 140, terwijl het gemiddelde IQ van de bevolking tussen de 90 en 110 ligt. Dit is een flink verschil. Hun verbale vaardigheden liggen een stuk hoger, dit is een teken van hoogbegaafdheid bij volwassen. Maar hoe ziet dit er bij kinderen uit?

 

Hoogbegaafd kind

Wanneer je hoogbegaafd bent, heb je de aanleg om tot uitzonderlijke presentaties te komen. Het is meer dan alleen intelligentie, want dat is alleen de score uit een intelligentieonderzoek. Ongeveer 2,5 procent van de mensen bezit een IQ hoger dan 130, hoogbegaafd dus. Naast de intelligentie spelen persoonlijkheidsfactoren ook een rol. Dit zou kunnen gaan over creativiteit of doorzettingsvermogen. De sociale omgeving heeft een grote invloed op de ontwikkeling van een hoogbegaafde, in negatief én in positief opzicht. Dit kan gaan over school, thuis en leeftijdsgenoten. Wanneer het gaat over een hoogbegaafd kind, vallen het leervermogen en het gedrag te onderscheiden.

 

Leervermogen en het gedrag

Kenmerken met betrekking tot het leervermogen zijn: hoge intelligentie, snel van begrip, taalvaardig, goed geheugen, grote algemene interesses, etc. Er zijn veel kenmerken met betrekking tot het leervermogen bij een hoogbegaafd kind.

Het gedrag is een ander verhaal. Deze lijken geestelijk vaak ouder dan anderen kinderen en hebben een sterk rechtvaardigheidsgevoel. Ook hebben deze kinderen een perfectionistische instelling en zijn ze in staat tot zelfreflectie, wat laat zien hoe volwassen deze kinderen geestelijk zijn. Ze willen vaak bij de oudere kinderen horen en accepteren regels en tradities niet heel snel en ondervraagt ze. Ze doen graag wat ze zelf willen.

Een hoogbegaafd kind vertoont uitzonderlijk gedrag en heeft vaak leiderschapstalent, denkt creatief, heeft academische aanleg en heeft een algemeen intellectueel vermogen.

 

IQ test kind

Ben jij er van overtuigt dat jouw kind hoogbegaafd is, of verdenk je het? Doe dan een IQ test kind. Hierbij beschrijf je de acties van jouw kind, of laat je het ze zelf doen (indien oud genoeg). Ben je zeer benieuwd? Doe dan de test, er staan er genoeg op internet, geheel betrouwbaar.

IQ vaststellen kind