Integratieve kindercoaching

Het kan natuurlijk altijd voorkomen dat jij als kind zijnde het erg makkelijk hebt gehad toen je nog klein was en dat je bijvoorbeeld nooit echt ergens last van hebt gehad op lang termijn. Hiermee wordt ook wel bedoeld dat je niet gepest bent, nooit buitengesloten bent, moeilijk vriendschappen kon sluiten etc. Niet ieder kind heeft het natuurlijk zo makkelijk gehad als een ander kind en dat kan natuurlijk ook maar het is niet heel prettig aangezien je hier misschien wel de rest van je leven last van zult hebben. De ontwikkeling van een kind is erg belangrijk en daarom is het ook zeer belangrijk dat dit zo goed mogelijk gebeurt want anders wordt het later allemaal wat lastiger en dat wens je natuurlijk niemand toe. Je moet als ouder dan ook zorgen dat dit zo goed mogelijk verloopt zodat er later geen problemen zullen ontstaan. Natuurlijk is het niet voor ieder kind zo makkelijk om een prettige jeugd te hebben, door allerlei verschillende omstandigheden kan dit al lastiger zijn en daarom heb je bijvoorbeeld integratieve kindercoaching. Dit houdt in dat kinderen van 4 tot 12 jaar een goede tip kunnen gebruiken of wat slim advies zodat zij hiermee verder kunnen.

Door middel van integratieve kindercoaching is het voor kinderen een stuk makkelijker om zich goed te voelen en zo misschien wel weer snel op de been te komen. Zo zorg je dat het kind via integratieve kindercoaching toch weer aan de jeugd komt die hij of zij verdient. Integratieve kindercoaching is een laagdrempelige vorm van bijvoorbeeld begeleiding. Deze vorm van coaching is dus zo ontwikkeld om ervoor te zorgen dat een kind de jeugd krijgt die hij of zij natuurlijk verdient, je wilt namelijk niet dat jouw eigen kind een slechte jeugd heeft, wat uiteindelijk weer kan resulteren dat bijvoorbeeld slechte invloed een rol gaat spelen in zijn leven en dat is niet de bedoeling. Dit kan uiteindelijk dan weer invloed hebben op zijn of haar toekomst en dat wens je natuurlijk niemand toe. Bij integratieve kindercoaching is het aan de kindercoach om ervoor te zorgen dat zo’n kind weer op het goede pad komt en zo vervolgens weer zicht heeft op een goede en mooie toekomst maar dit is niet altijd het geval, uiteraard wilt het soms ook nog wel is voorkomen dat integratieve kindercoaching niet heel veel nut heeft maar alleen op langer termijn en dat is natuurlijk ook niet erg. Zolang het kind maar goed in zijn vel zit na de integratieve kindercoaching dan is alles bereikt wat bereikt had willen worden.

Kindertherapie

Kindercoaching

Kindercoaching

Het kan zijn dat jij als kind het erg makkelijk hebt gehad toen je klein was en dat je nooit echt ergens last van hebt gehad op lang termijn. Hiermee wordt bedoeld dat je bijvoorbeeld niet gepest bent of moeilijk vriendschappen kon sluiten. Toch is het zo dat niet elk kind het even makkelijk heeft gehad tijdens zijn jeugd. Het ene kind kon het vaak beter vinden met de ander dan een ander kind. Dit is de ontwikkeling van een kind en die moet je als ouder zo goed mogelijk laten verlopen zodat hij of zij later geen problemen krijgt als het gaat om gedrag etc. Niet voor elk kind is het even makkelijk om een makkelijke jeugd te hebben, het draait natuurlijk erg om hoe het kind qua eigenschappen is. Hiermee bedoelen we of hij of zij verlegen is bij nieuwe mensen of dat het kind niet goed in zijn vel zit voor jaren. 

Problemen oplossen

Met behulp van kindercoaching is het voor kinderen een stuk makkelijker om zich goed te voelen en weer op de been te komen. Zo zorg je dat het kind via kindercoaching toch weer aan de jeugd komt die hij of zij verdient. Kindercoaching is een laagdrempelige vorm van bijvoorbeeld begeleiding. Deze vorm van coaching is dus speciaal ontwikkeld om te zorgen dat het kind de jeugd krijgt die hij of zij verdient, je wilt namelijk niet dat jouw eigen kind een slechte jeugd heeft wat vervolgens weer invloed heeft op zijn of haar toekomst en dat wil je absoluut niet. Bij kindercoaching is het de taak aan de kindercoach om te zorgen dat het kind zich weer goed gaat voelen en vooral weer goed in zijn vel gaat zitten. Het is belangrijk om allerlei verschillende aspecten hierin mee te nemen zoals vrienden, school, het gezin en ook voornamelijk de school.

Werkzaamheden

De kindercoach zal dus aan de slag gaan met het kijken wat precies het probleem is, wanneer dit probleem is gevonden zal er gewerkt worden aan een oplossing hiervoor. Het kan namelijk zijn dat het kind zijn gevoelens niet wilt uiten, dit kan als gevolg hebben dat hij of zij slaapproblemen gaat ondervinden, amper vriendschappen durft te maken en een stuk meer boze buien. Het is dus van belang dat dit in de ontwikkelingsfase van een kind gelijk opgelost wordt anders gaat hij of zij hier later allerlei verschillende problemen ondervinden.

 

Kind en motoriek voor motorische ontwikkeling

Motorische ontwikkeling, wat je ook kind en motoriek kunt noemen kan verdeeld worden in kleine of fijne motoriek en grote of grove motoriek. Bij grove motoriek kan je zeggen dat bewegingen als lopen, zwemmen of een bal gooien eronder vallen. Onder fijne motoriek vallen bewegingen onder die meer aandacht qua concentratie nodig hebben, zoals knippen, schrijven of iets kleins oppakken. Ook zijn er een aantal verschillenden definities bekend over motorische ontwikkeling. Maar toch is er een die het meest bekend is, en dat is dat de motorische ontwikkeling bestaat uit veranderingen in motorisch gedrag die de interactie van het rijpende organisme en zijn omgeving reflecteert. Daaruit kan je begrijpen dat zowel aanleg als de omgeving een onderdeel zijn van motorische ontwikkeling.

Motoriek Kind

 

Motorische ontwikkeling bij jonge kinderen

Voordat kinderen bepaalde taken binnen de fijne motoriek kennen moeten ze eerst wat basisvoorwaarden beheersen binnen de grove motoriek. Een voorwaarde om bijvoorbeeld netjes te schrijven is een beheersing van het evenwicht. Het is bij jonge kinderen vooral belangrijk dat de ontwikkeling goed verloopt en speelt daarom motoriek daar een belangrijke rol in. In de ontwikkeling zelf heeft het kind vooral heel veel motorische vaardigheden nodig om goed te kunnen ontwikkelen. Ook met behulp van mensendieck kunnen de houdingen en bewegingen in het dagelijks leven verbeterd worden. Zoiets kan ook voor kinderen gebruikt worden als ze bijvoorbeeld de verkeerde houding hebben.

Als er problemen zijn in de motorische ontwikkelingen van een kind kan dat ook nog eens grote invloeden hebben op de gehele ontwikkelingen van een kind. Zo een motorische ontwikkeling kan dan ook verbonden zijn met een heleboel andere ontwikkelingsgebieden. Als kinderen in de ontwikkeling zijn willen ze van alles kunnen vasthouden en aanraken. Ook zijn ze nog eens heel nieuwsgierig en willen ze van alles onderzoeken. Voor al deze handelingen zijn natuurlijk motorische vaardigheden wel noodzakelijk.

 

Theorieën kind en motoriek

Naast alle verschillende definities die er bestaan zijn er ook heel wat theorieën aanwezig over motorische ontwikkeling. Veel theorieën worden probeert om in de goede volgorde te zetten of te verklaren, alleen kan dat ook nog weleens lastig worden. Wat vooral interessant is om te vermelden zijn de ontwikkelingsfasen en motorische pijlen. Met deze theorieën kan je inzicht krijgen op wat een kind op een bepaalde leeftijd allemaal al kan. Ook is het belangrijk om te weten dat ieder kind zich ook anders kan ontwikkelen en het niet allemaal hetzelfde gaat of verloopt. Elk kind doet dat op zijn eigen manier.

Een jongerencoach inschakelen voor diverse doeleinde

Jongerencoach

Veel mensen vragen zich af waarbij een jongerencoach kan helpen. In dit artikel zullen we hierom dus stilstaan bij de aspecten waarbij een jongerencoach kan helpen. Mocht je een van onderstaande situaties herkennen, dan is het zeker aan te raden om te kijken naar een jongerencoach. Diverse onderzoeken hebben aangetoond dat de effectiviteit hoog is en dat het zeker aan te raden is om een coach in te schakelen in bepaalde situaties. Mocht jij er niet zeker van zijn of het van toepassing is op jou, dan ijshut goed om een onafhankelijk partij om advies te vragen. Hierbij kan je bijvoorbeeld denken aan een wijkcoach.

 

Hulp bij financiële situaties

Als je financieel vaak problemen hebt, is dat natuurlijk niet fijn. Om deze reden schakelen jongeren financiële coaches in om zodoende de liquiditeit van hunzelf te handhaven. Je wilt natuurlijk niet continu rood staan, maar sommige mensen kunnen gewoon niet met geld omgaan. Om dit te voorkomen, is het aan te raden om te kijken naar de mogelijkheden. Een jongerencoach kan je namelijk helpen in bepaalde financiële situaties en dat is natuurlijk wel erg prettig.

 

Hulp bij psychische klachten

Je ziet ook vaak dat jongeren problemen hebben mentaal en dat is natuurlijk niet prettig. Dit is echter niet zelf op te lossen en daarom is het zeker aan te raden om eens te kijken naar de mogelijkheden. Je wilt er natuurlijk wel zeker van zijn dat je het optimale eruit haalt en om zodoende dit te bewerkstelligen is het aan te raden om contact op te nemen met een specialist. Mocht je hierbij vragen hebben, dan is het zeker aan te raden om eens contact op te nemen met een specialist. Op het internet zijn er genoeg aanbieders die hierin kunnen helpen.

 

Durf je niet een coach in te schakelen?

Voor veel jongeren is het beschamend om een coach in te schakelen voor bepaalde situaties, maar hiervoor hoef je je echt niet te schamen. Als je het op een veilige en discrete manier wilt doen, dan is het aan te raden om een wijkcoach in te schakelen. Deze kan je volledig anoniem helpen en dat is natuurlijk wel zo prettig. Hierdoor weet je zeker dat je wordt geholpen en dat is natuurlijk het uiteindelijke resultaat dat je wilt bereiken. Mocht je geen hulp willen, maar alleen advies, dan is het wederom aan te raden om contact op te nemen met een wijkcoach.

Vaststellen IQ test kind.

De afkorting IQ staat voor de term Intelligentie Quotiënt. Het IQ is een maat voor hoe intelligent je bent en wordt uitgedrukt in een getal. Iemands IQ kun je berekenen door bij die persoon een intelligentietest af te nemen. Het gemiddelde IQ is 100. Bij een IQ hoger dan 130 ben je hoogbegaafd. Bij een IQ tussen de 70 en 85 is iemand zwakbegaafd.

Er wordt vaak over hoogbegaafde gezegd dat ze een flink dosis humor bevatten. Cabaretiers hebben vaak een gemiddeld IQ van 125 tot 140, terwijl het gemiddelde IQ van de bevolking tussen de 90 en 110 ligt. Dit is een flink verschil. Hun verbale vaardigheden liggen een stuk hoger, dit is een teken van hoogbegaafdheid bij volwassen. Maar hoe ziet dit er bij kinderen uit?

 

Hoogbegaafd kind

Wanneer je hoogbegaafd bent, heb je de aanleg om tot uitzonderlijke presentaties te komen. Het is meer dan alleen intelligentie, want dat is alleen de score uit een intelligentieonderzoek. Ongeveer 2,5 procent van de mensen bezit een IQ hoger dan 130, hoogbegaafd dus. Naast de intelligentie spelen persoonlijkheidsfactoren ook een rol. Dit zou kunnen gaan over creativiteit of doorzettingsvermogen. De sociale omgeving heeft een grote invloed op de ontwikkeling van een hoogbegaafde, in negatief én in positief opzicht. Dit kan gaan over school, thuis en leeftijdsgenoten. Wanneer het gaat over een hoogbegaafd kind, vallen het leervermogen en het gedrag te onderscheiden.

 

Leervermogen en het gedrag

Kenmerken met betrekking tot het leervermogen zijn: hoge intelligentie, snel van begrip, taalvaardig, goed geheugen, grote algemene interesses, etc. Er zijn veel kenmerken met betrekking tot het leervermogen bij een hoogbegaafd kind.

Het gedrag is een ander verhaal. Deze lijken geestelijk vaak ouder dan anderen kinderen en hebben een sterk rechtvaardigheidsgevoel. Ook hebben deze kinderen een perfectionistische instelling en zijn ze in staat tot zelfreflectie, wat laat zien hoe volwassen deze kinderen geestelijk zijn. Ze willen vaak bij de oudere kinderen horen en accepteren regels en tradities niet heel snel en ondervraagt ze. Ze doen graag wat ze zelf willen.

Een hoogbegaafd kind vertoont uitzonderlijk gedrag en heeft vaak leiderschapstalent, denkt creatief, heeft academische aanleg en heeft een algemeen intellectueel vermogen.

 

IQ test kind

Ben jij er van overtuigt dat jouw kind hoogbegaafd is, of verdenk je het? Doe dan een IQ test kind. Hierbij beschrijf je de acties van jouw kind, of laat je het ze zelf doen (indien oud genoeg). Ben je zeer benieuwd? Doe dan de test, er staan er genoeg op internet, geheel betrouwbaar.

IQ vaststellen kind