Kindercoaching

Kindercoaching

Het kan zijn dat jij als kind het erg makkelijk hebt gehad toen je klein was en dat je nooit echt ergens last van hebt gehad op lang termijn. Hiermee wordt bedoeld dat je bijvoorbeeld niet gepest bent of moeilijk vriendschappen kon sluiten. Toch is het zo dat niet elk kind het even makkelijk heeft gehad tijdens zijn jeugd. Het ene kind kon het vaak beter vinden met de ander dan een ander kind. Dit is de ontwikkeling van een kind en die moet je als ouder zo goed mogelijk laten verlopen zodat hij of zij later geen problemen krijgt als het gaat om gedrag etc. Niet voor elk kind is het even makkelijk om een makkelijke jeugd te hebben, het draait natuurlijk erg om hoe het kind qua eigenschappen is. Hiermee bedoelen we of hij of zij verlegen is bij nieuwe mensen of dat het kind niet goed in zijn vel zit voor jaren. 

Problemen oplossen

Met behulp van kindercoaching is het voor kinderen een stuk makkelijker om zich goed te voelen en weer op de been te komen. Zo zorg je dat het kind via kindercoaching toch weer aan de jeugd komt die hij of zij verdient. Kindercoaching is een laagdrempelige vorm van bijvoorbeeld begeleiding. Deze vorm van coaching is dus speciaal ontwikkeld om te zorgen dat het kind de jeugd krijgt die hij of zij verdient, je wilt namelijk niet dat jouw eigen kind een slechte jeugd heeft wat vervolgens weer invloed heeft op zijn of haar toekomst en dat wil je absoluut niet. Bij kindercoaching is het de taak aan de kindercoach om te zorgen dat het kind zich weer goed gaat voelen en vooral weer goed in zijn vel gaat zitten. Het is belangrijk om allerlei verschillende aspecten hierin mee te nemen zoals vrienden, school, het gezin en ook voornamelijk de school.

Werkzaamheden

De kindercoach zal dus aan de slag gaan met het kijken wat precies het probleem is, wanneer dit probleem is gevonden zal er gewerkt worden aan een oplossing hiervoor. Het kan namelijk zijn dat het kind zijn gevoelens niet wilt uiten, dit kan als gevolg hebben dat hij of zij slaapproblemen gaat ondervinden, amper vriendschappen durft te maken en een stuk meer boze buien. Het is dus van belang dat dit in de ontwikkelingsfase van een kind gelijk opgelost wordt anders gaat hij of zij hier later allerlei verschillende problemen ondervinden.

 

Kind en motoriek voor motorische ontwikkeling

Motorische ontwikkeling, wat je ook kind en motoriek kunt noemen kan verdeeld worden in kleine of fijne motoriek en grote of grove motoriek. Bij grove motoriek kan je zeggen dat bewegingen als lopen, zwemmen of een bal gooien eronder vallen. Onder fijne motoriek vallen bewegingen onder die meer aandacht qua concentratie nodig hebben, zoals knippen, schrijven of iets kleins oppakken. Ook zijn er een aantal verschillenden definities bekend over motorische ontwikkeling. Maar toch is er een die het meest bekend is, en dat is dat de motorische ontwikkeling bestaat uit veranderingen in motorisch gedrag die de interactie van het rijpende organisme en zijn omgeving reflecteert. Daaruit kan je begrijpen dat zowel aanleg als de omgeving een onderdeel zijn van motorische ontwikkeling.

Motoriek Kind

 

Motorische ontwikkeling bij jonge kinderen

Voordat kinderen bepaalde taken binnen de fijne motoriek kennen moeten ze eerst wat basisvoorwaarden beheersen binnen de grove motoriek. Een voorwaarde om bijvoorbeeld netjes te schrijven is een beheersing van het evenwicht. Het is bij jonge kinderen vooral belangrijk dat de ontwikkeling goed verloopt en speelt daarom motoriek daar een belangrijke rol in. In de ontwikkeling zelf heeft het kind vooral heel veel motorische vaardigheden nodig om goed te kunnen ontwikkelen. Ook met behulp van mensendieck kunnen de houdingen en bewegingen in het dagelijks leven verbeterd worden. Zoiets kan ook voor kinderen gebruikt worden als ze bijvoorbeeld de verkeerde houding hebben.

Als er problemen zijn in de motorische ontwikkelingen van een kind kan dat ook nog eens grote invloeden hebben op de gehele ontwikkelingen van een kind. Zo een motorische ontwikkeling kan dan ook verbonden zijn met een heleboel andere ontwikkelingsgebieden. Als kinderen in de ontwikkeling zijn willen ze van alles kunnen vasthouden en aanraken. Ook zijn ze nog eens heel nieuwsgierig en willen ze van alles onderzoeken. Voor al deze handelingen zijn natuurlijk motorische vaardigheden wel noodzakelijk.

 

Theorieën kind en motoriek

Naast alle verschillende definities die er bestaan zijn er ook heel wat theorieën aanwezig over motorische ontwikkeling. Veel theorieën worden probeert om in de goede volgorde te zetten of te verklaren, alleen kan dat ook nog weleens lastig worden. Wat vooral interessant is om te vermelden zijn de ontwikkelingsfasen en motorische pijlen. Met deze theorieën kan je inzicht krijgen op wat een kind op een bepaalde leeftijd allemaal al kan. Ook is het belangrijk om te weten dat ieder kind zich ook anders kan ontwikkelen en het niet allemaal hetzelfde gaat of verloopt. Elk kind doet dat op zijn eigen manier.